0967650771

1. Đối với gói dịch vụ giúp việc Quản lý.

  • Được quyền thử việc lao động trong thời gian 06 ngày đầu của hợp đồng này và theo quy định của luật Lao động.
  • Nếu không ưng ý sẽ được đổi trả người miễn phí trong suốt hợp đồng.
  • Trong thời gian không quá 7 ngày, công ty sắp xếp người sang đổi và làm việc tại nhà khách hàng (thời gian chờ không tính vào thời gian bảo hành).
  • Giải quyết khiếu nại khách hàng trong vòng 24 giờ. Thời gian nhận phản hồi 08h00-17h30 các ngày trong tuần.

2. Đối với gói dịch vụ giúp việc Cơ bản.

  • Được quyền thử việc lao động trong thời gian 06 ngày đầu của hợp đồng này và theo quy định của luật Lao động.
  • Được đổi trả người miễn phí trong tháng đầu tiên kể từ ngày sử dụng dịch vụ theo hợp đồng.
  • Trong thời gian không quá 7 ngày, công ty sắp xếp người sang đổi và làm việc tại nhà khách hàng (thời gian chờ người không tính vào thời gian bảo hành)
  • Giải quyết khiếu nại khách hàng trong vòng 24 giờ. Thời gian nhận phản hồi 08h00-17h30 các ngày trong tuần.

3. Điều kiện bảo hành ( theo như nội dung HĐ trao đổi)

  • Khách hàng được bảo hành miễn phí theo như thời hạn được bảo hành (ghi rõ trong hợp đồng).